Schlikovský dvůr s.r.o.

Ovce u nás mají za úkol udržovat rozsáhle zelené plochy