Schlikovský dvůr s.r.o.

Vítejte

na internetových stránkách společnosti Schlikovský dvůr, s.r.o., která obhospodařuje schlikovské rybníky a spravuje hospodářský dvůr v Jičíněvsi, kde má také své sídlo. Ve dvoře se nachází nejstarší budova obce, tak zvaná tvrz, která je momentálně v rekonstrukci.

Hospodářský dvůr je lehce přístupný ze silnice 32 mezi Jičínem a Kopidlnem. Leží mezi parkem a tratí. Na křižovatce u základní školy odbočíte vlevo pod železniční viadukt a vjezd do dvora je po levé straně.

Rozlehlou plochu dvora, cca 2800 m2, využíváme pro pořádání poutí, farmářských trhů nebo jako parkoviště při sportovních akcích v obci. V budovách dvora mají provozovny drobní podnikatelé. Po ukončení přestavby všech budov zde budou prostory pro turistiku, služby, ubytování atd.

Obec Jičíněves leží na prahu Českého Ráje. Obec a naše společnost jsou členy sdružení obcí Mariánské zahrady. Celé okolí je velmi malebné, plné historických památek a jedinečné přírody. Je cílem turistů, horolezců, sportovních rybářů, cyklistů, atd..

My v tomto rámci nabízíme sportovní rybolov, o kterém se dozvíte více na stránce SPORTOVNÍ RYBOLOV. Rybářství je naše hlavní činnost. Společnost je členem Rybářského sdružení České republiky, což je sdružení producentů a zpracovatelův ryb.

Naše společnost úzce spolupracuje se Střední školou zahradnickou v Kopidlně, oddělení rybářství. Studenti nám pomáhají zejména při manipulaci s rybami, jak na rybnících tak na sádkách.

Váš tým Schlikovský dvůr s.r.o.


Rybářství

Naše společnost obhospodařuje rybníky v okolí Jičína. Chováme převážně kapry, které krmíme výlučně obilím. Schlikovský kapr je díky naší vodě a kvalitě krmení velmi lahodná a oblíbená pochoutka. Naše prodejna živých ryb je na sádkách mezi obcí Bartoušov a Jičíněvsí, těsně před železničním přejezdem u zastávky Bartoušov.


„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“

Jan Werich